Podział Gminy Bielsk Podlaski na obwody i okręgi okręgi wyborcze

Załączniki do treści

 • 01. UCHWAŁA NR XXXI/206/2018 (PDF, 190,12 KB)

  RADY GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Bielsk Podlaski na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 • 02. UCHWAŁA NR XXXI/207/2018 (PDF, 196,12 KB)

  RADY GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Bielsk Podlaski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 • 03. Zarządzenie Nr 31/2018 (PDF, 1,28 MB)

  Wojewody Podlaskiego z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Podlaskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w województwie podlaskim na kadencję 2018 – 2023

 • 04. Obwieszczenie Nr 5/2018 (PDF, 1,36 MB)

  Wojewody Podlaskiego z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Podlaskiego w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Podlaskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w województwie podlaskim na kadencję 2018 - 2023

 • 05. Kalendarz wyborczy (PDF, 311,78 KB)

  do organów samorządowych w 2018 roku

 • 06. Obwieszczenie (PDF, 143,11 KB)

  Wójta Gminy Bielsk Podlaski z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie wykazu miejsc na terenie Gminy Bielsk Podlaski przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

 • 07. Obwieszczenie (PDF, 146,91 KB)

  Wójta Gminy Bielsk Podlaski z dnia 23 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej

 • 08. Postanowienie (PDF, 93,17 KB)

  Komisarza Wyborczego w Białymstoku II z dnia 7 września 2018 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Bielsku Podlaskim

 • 09. Harmonogram dyżurów (PDF, 176,23 KB)

  Gminnej Komisji Wyborczej w Bielsku Podlaskim

 • 10. Uchwała Nr 1/2018 (PDF, 60,38 KB)

  Gminnej Komisji Wyborczej w Bielsku Podlaskim z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Bielsku Podlaskim, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 • 11. Uchwała Nr 2/2018 (PDF, 64,05 KB)

  Gminnej Komisji Wyborczej w Bielsku Podlaskim z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Bielsku Podlaskim, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 • 12. Obwieszczenie (PDF, 157,44 KB)

  Wójta Gminy Bielsk Podlaski z dnia 12 września 2018 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 • 13. Postanowienie (PDF, 38,8 KB)

  Komisarza Wyborczego w Białymstoku II z dnia 17 września 2018 roku w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Bielsku Podlaskim

 • 14. Postanowienie (PDF, 39,51 KB)

  Komisarza Wyborczego w Białymstoku II z dnia 18 września 2018 roku w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Bielsku Podlaskim

 • 15. Informacja (PDF, 131,39 KB)

  Komisarza Wyborczego w Białymstoku II z dnia 24 września 2018 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

 • 16. Informacja (PDF, 259,48 KB)

  Gminnej Komisji Wyborczej w Bielsku Podlaskim z dnia 28 września 2018 r. w sprawie terminu losowania numerów list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Bielsk Podlaski zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 • 17. Obwieszczenie (PDF, 137,61 KB)

  Gminnej Komisji Wyborczej w Bielsku Podlaskim z dnia 28 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Bielsk Podlaski zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 • 18. Obwieszczenie (PDF, 180,16 KB)

  Gminnej Komisji Wyborczej w Bielsku Podlaskim z dnia 28 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Bielsk Podlaski zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 • 19. Obwieszczenie (PDF, 138,12 KB)

  Gminnej Komisji Wyborczej w Bielsku Podlaskim z dnia 28 września 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Bielsk Podlaski zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 • 20. Postanowienie (PDF, 564,21 KB)

  Komisarza Wyborczego w Białymstoku II z dnia 28 września 2018 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Bielsk Podlaski

 • 21. Składy osobowe (PDF, 305,44 KB)

  Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Bielsk Podlaski z podziałem na funkcje w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 • 22. Postanowienie (PDF, 64,24 KB)

  Komisarza Wyborczego w Białymstoku II z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Bielsk Podlaski

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Demianiuk

Data wytworzenia: 2018-03-06

Wprowadzający: Paweł Demianiuk

Data modyfikacji: 2018-11-14

Opublikował: Paweł Demianiuk

Data publikacji: 2018-03-06