TERMINARZ POSIEDZEŃ RADY GMINY BIELSK PODLASKI

   

     Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875)  z w o ł u j ę  XXX Sesję Rady Gminy Bielsk Podlaski, która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2017 roku (czwartek) o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 46.

Proponowany porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 29 listopada 2017 roku.
 4. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bielsk Podlaski na lata 2017-2023.
 5. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
 6. Powzięcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk Podlaski na lata 2018-2025.
 7. Powzięcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielsk Podlaski na 2018 rok.
 8. Powzięcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.
 9. Powzięcie uchwały w sprawie przekazania skargi (......) dotyczącej zmiany stosunków wodnych w miejscowości Parcewo.
 10. Sprawozdanie z realizacji planów pracy Komisji Rady Gminy za II półrocze 2017 roku.
 11. Powzięcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Bielsk Podlaski na 2018 rok.
 12. Powzięcie uchwały w sprawie planów pracy Komisji Rady Gminy Bielsk Podlaski na 2018 rok.
 1. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielsk Podlaski w okresie międzysesyjnym od dnia 29 listopada 2017 r. do dnia 27 grudnia 2017 r.
 2. Interpelacje i zapytania radnych.
 3. Odpowiedzi na interpelacje.
 4. Wolne wnioski i informacje.
 5. Zamknięcie obrad.

Zaproszenie niniejsze, stosownie do regulacji art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), stanowi podstawę do uzyskania przez radnego zwolnienia od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

                                                           Przewodniczący Rady

                                                                                mgr Anatol Grzegorz Tymiński

 

 

W dniu 21 grudnia 2017 roku (czwartek) o godz. 830 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bielsk Podlaski odbędzie się wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady Gminy, z następującym porządkiem:

 1. Zaopiniowanie materiałów na XXX Sesję Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2017 r.
 2. Sprawozdanie z realizacji planów pracy Komisji Rady Gminy za II półrocze 2017 r.
 3. Sprawy bieżące.

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej: Irena Tiszuk

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Komunalnej: Jerzy Chilkiewicz

Przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych: Monika Terebun

 

 

Bielsk Podlaski, 15.12.2017 r.

Metryka strony

Udostępniający: UG Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Popławska

Data wytworzenia: 2016-08-18

Wprowadzający: Paweł Demianiuk

Data wprowadzenia: 2011-09-29

Data modyfikacji: 2017-12-18

Opublikował: Paweł Demianiuk

Data publikacji: 2011-09-29