TERMINARZ POSIEDZEŃ RADY GMINY BIELSK PODLASKI

 

     Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713)  z w o ł u j ę  XIX Sesję Rady Gminy Bielsk Podlaski, która odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2020 roku (wtorek) o godz. 900 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bielsk Podlaski.

 

Proponowany porządek sesji:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 3 lipca 2020 roku.
 4. Informacja o spływie podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych do budżetu gminy za 2019 rok i I półrocze 2020 roku.
 5. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
 6. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu („Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1575B wraz z przebudową mostu na rzece Strabelka”).
 7. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu („Przebudowa drogi powiatowej Nr 1611B Bielsk Podlaski – Widowo w zakresie budowy chodnika”).
 8. Powzięcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bielsk Podlaski na rok szkolny 2020/2021.
 9. Powzięcie uchwały w sprawie zwolnienia dyrektora Szkoły Podstawowej w Augustowie od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 10. Sprawozdanie z realizacji planów pracy Komisji Rady Gminy za I półrocze 2020 roku.
 11. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielsk Podlaski w okresie międzysesyjnym od dnia 3 lipca 2020 r. do dnia 14 sierpnia 2020 r.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Odpowiedzi na interpelacje.
 14. Wolne wnioski i informacje.
 15. Zamknięcie sesji.

 

Zaproszenie niniejsze, stosownie do regulacji art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) stanowi podstawę do uzyskania przez radnego zwolnienia od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Przewodniczący Rady

  Stanisław Olszewski

 

 

W dniu 14 sierpnia 2020 roku (piątek) w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bielsk Podlaski odbędą się posiedzenia:

- Komisji Rewizyjnej – godz. 900

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu Nr 4/2020 z dnia 1 lipca 2020 r.
 2. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji za I półrocze 2020 r.
 3. Zaopiniowanie materiałów na XIX Sesję Rady Gminy, zwołaną na dzień 18 sierpnia 2020 r.
 4. Sprawy bieżące.

 

- Komisji Budżetu, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej – godz. 1100

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu Nr 4/2020 z dnia 1 lipca 2020 r.
 2. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji za I półrocze 2020 r.
 3. Zaopiniowanie materiałów na XIX Sesję Rady Gminy, zwołaną na dzień 18 sierpnia 2020 r.
 4. Sprawy bieżące.

 

-  Komisji Oświaty i Spraw Społecznych - godz. 1300

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu Nr 4/2020 z dnia 1 lipca 2020 r.
 2. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji za I półrocze 2020 r.
 3. Zaopiniowanie materiałów na XIX Sesję Rady Gminy, zwołaną na dzień 18 sierpnia 2020 r.
 4. Sprawy bieżące.

 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Walenty Gałuszewski

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Komunalnej: Andrzej Borowski

Przewodniczący Komisji Oświaty i Spraw Społecznych: Anatol Grzegorz Tymiński

 

 

 

Bielsk Podlaski, 07.08.2020 r.

 

Załączniki do treści

 • Postanowienie (PDF, 64,24 KB) Podgląd załącznika

  Komisarza Wyborczego w Białymstoku II z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Bielsk Podlaski

Metryka strony

Udostępniający: UG Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Popławska

Data wytworzenia: 2016-08-18

Wprowadzający: Paweł Demianiuk

Data wprowadzenia: 2011-09-29

Modyfikujący: Paweł Demianiuk

Data modyfikacji: 2020-08-07

Opublikował: Paweł Demianiuk

Data publikacji: 2011-09-29