TERMINARZ POSIEDZEŃ RADY GMINY BIELSK PODLASKI

      Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)  z w o ł u j ę  XXXVIII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Bielsk Podlaski, która odbędzie się w dniu 15 listopada 2018 roku (czwartek) o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 46.

Proponowany porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 17 października 2018 roku.
 4. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
 5. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.
 6. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Bielsk Podlaski.
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje.
 3. Wolne wnioski i informacje.
 4. Zamknięcie sesji.

Zaproszenie niniejsze, stosownie do regulacji art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), stanowi podstawę do uzyskania przez radnego zwolnienia od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Przewodniczący Rady

mgr Anatol Grzegorz Tymiński

 

 W dniu 14 listopada 2018 roku (środa) o godz. 900 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bielsk Podlaski odbędzie się wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady Gminy, z następującym porządkiem:

 1. Zaopiniowanie materiałów na XXXVIII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 15 listopada 2018 r.
 2. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej: Irena Tiszuk

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Komunalnej: Jerzy Chilkiewicz

Przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych: Monika Terebun

 

 

Bielsk Podlaski, 08.11.2018 r.

Załączniki do treści

 • Postanowienie (PDF, 64,24 KB)

  Komisarza Wyborczego w Białymstoku II z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Bielsk Podlaski

Metryka strony

Udostępniający: UG Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Popławska

Data wytworzenia: 2016-08-18

Wprowadzający: Paweł Demianiuk

Data wprowadzenia: 2011-09-29

Data modyfikacji: 2018-11-14

Opublikował: Paweł Demianiuk

Data publikacji: 2011-09-29