TERMINARZ POSIEDZEŃ RADY GMINY BIELSK PODLASKI
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)  z w o ł u j ę  XV Sesję Rady Gminy Bielsk Podlaski, która odbędzie się w dniu 27 lutego 2020 roku (czwartek) o godz. 900 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bielsk Podlaski.

Proponowany porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 30 grudnia 2019 roku.
 4. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie Bielsk Podlaski w 2019 roku.
 5. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
 6. Powzięcie uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim.
 7. Powzięcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Bielsk Podlaski.
 8. Powzięcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
 9. Powzięcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bielsk Podlaski na rok szkolny 2019/2020.
 10. Powzięcie uchwały w sprawie zarządzenia i organizacji wyborów przedterminowych Sołtysa Sołectwa Łubin Rudołty.
 11. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Bielsk Podlaski za 2019 rok.
 12. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielsk Podlaski w okresie międzysesyjnym od dnia  30 grudnia 2019 r. do dnia 26 lutego 2020 r.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Odpowiedzi na interpelacje.
 15. Wolne wnioski i informacje.
 16. Zamknięcie sesji.

 

Zaproszenie niniejsze, stosownie do regulacji art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) stanowi podstawę do uzyskania przez radnego zwolnienia od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Przewodniczący Rady

Stanisław Olszewski

 

 

W dniu 21 lutego 2020 roku (piątek) w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bielsk Podlaski odbędą się posiedzenia:

 • Komisji Rewizyjnej – godz. 900 ;
 • Komisji Budżetu, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej – godz. 1100;
 • Komisji Oświaty i Spraw Społecznych – godz. 1300.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu Nr 12/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r. ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy.
 2. Zaopiniowanie materiałów na XV Sesję Rady Gminy, zwołaną na dzień 27 lutego 2020 r.
 3. Informacja o działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 roku.
 4. Sprawy bieżące.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Walenty Gałuszewski

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Komunalnej: Andrzej Borowski

Przewodniczący Komisji Oświaty i Spraw Społecznych: Anatol Grzegorz Tymiński

 

 

Bielsk Podlaski, 14.02.2020 r.

Załączniki do treści

 • Postanowienie (PDF, 64,24 KB)

  Komisarza Wyborczego w Białymstoku II z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Bielsk Podlaski

Metryka strony

Udostępniający: UG Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Popławska

Data wytworzenia: 2016-08-18

Wprowadzający: Paweł Demianiuk

Data wprowadzenia: 2011-09-29

Modyfikujący: Paweł Demianiuk

Data modyfikacji: 2020-02-14

Opublikował: Paweł Demianiuk

Data publikacji: 2011-09-29