TERMINARZ POSIEDZEŃ RADY GMINY BIELSK PODLASKI

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)
zwołuję  IV Sesję Rady Gminy Bielsk Podlaski, która odbędzie się w dniu
28 grudnia 2018 roku (piątek) o godz. 900
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 46.

Proponowany porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 3 grudnia 2018 roku.
 4. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bielsk Podlaski na lata 2018-2025.
 5. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
 6. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku 2018.
 7. Powzięcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk Podlaski na lata 2019-2026.
 8. Powzięcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielsk Podlaski na 2019 rok.
 9. Powzięcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.
 10. Powzięcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 11. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w postaci świadczenia pieniężnego dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 12. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny udziału nieruchomości od osób fizycznych (Widowo).
 13. Powzięcie uchwały w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do sporządzania spisów inwentaryzacyjnych mienia.
 14. Powzięcie uchwały w sprawie zarządzenia i organizacji wyborów sołtysów oraz rad sołeckich.
 15. Powzięcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Bielsk Podlaski na 2019 r.
 16. Powzięcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rady Gminy Bielsk Podlaski na 2019 rok.
 17. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielsk Podlaski w okresie międzysesyjnym od dnia 15 listopada 2018 r. do dnia 27 grudnia 2018 r.
 18. Interpelacje i zapytania radnych.
 19. Odpowiedzi na interpelacje.
 20. Wolne wnioski i informacje.
 21. Zamknięcie obrad.

 

Zaproszenie niniejsze, stosownie do regulacji art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), stanowi podstawę do uzyskania przez radnego zwolnienia od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Przewodniczący Rady

Stanisław Olszewski

 

 

W dniu 27 grudnia 2018 roku (czwartek) o godz. 900 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bielsk Podlaski odbędzie się wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady Gminy, z następującym porządkiem:

 1. Opracowanie planów pracy Komisji Rady Gminy na 2019 rok.
 2. Zaopiniowanie materiałów na IV Sesję Rady Gminy zwołaną na dzień 28 grudnia 2018 r.
 3. Sprawy bieżące.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Walenty Gałuszewski

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Komunalnej: Andrzej Borowski

Przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych: Anatol Grzegorz Tymiński

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji: Lucyna Tkaczuk

 

Załączniki do treści

 • Postanowienie (PDF, 64,24 KB)

  Komisarza Wyborczego w Białymstoku II z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Bielsk Podlaski

Metryka strony

Udostępniający: UG Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Popławska

Data wytworzenia: 2016-08-18

Wprowadzający: Paweł Demianiuk

Data wprowadzenia: 2011-09-29

Data modyfikacji: 2018-12-20

Opublikował: Paweł Demianiuk

Data publikacji: 2011-09-29