Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Bielsk Podlaski

ZARZĄDZENIE Nr 59/04

Wójta Gminy Bielsk Podlaski

z dnia 27 października 2004 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bielsk Podlaski

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm.) zarządzam , co następuje:

§1

Ustala się Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Bielsk Podlaski, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Traci moc Zarządzenie Wójta Gminy Bielsk Podlaski Nr 44/03 z dnia 31 lipca 2003 roku.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Demianiuk

Wprowadzający: Paweł Demianiuk

Data wprowadzenia: 2011-12-13

Modyfikujący: Paweł Demianiuk

Data modyfikacji: 2012-02-16

Opublikował: Paweł Demianiuk

Data publikacji: 2011-12-13