REJESTR INSTYTUCJI KULTURY PROWADZONY PRZEZ GMINĘ BIELSK PODLASKI

 

► Rejestr instytucji kultury jest prowadzony na podstawie art.14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406, zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r., poz. 189).

► Dane zawarte w rejestrze są udostępniane bezpłatnie przez:

  1. otwarty dostęp do zawartości rejestru (Biuletyn Informacji Publicznej),
  2. wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej,

► Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

► W celu wydania odpisu należy zwrócić się z wnioskiem do Wójta Gminy Bielsk Podlaski, 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 46,
 e-mail: gmina@bielskpodlaski.pl

► Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

 

Numer wpisu do rejestru

Data wpisu do rejestru, daty kolejnych wpisów

Pełna nazwa instytucji kultury wynikająca ze statutu

Skrócona nazwa instytucji kultury, jeżeli jej używanie przewiduje statut

Siedziba

i adres instytucji kultury

Oznaczenie organizatora instytucji kultury

Oznaczenie podmiotu, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucje kultury

Akt o utworzeniu instytucji kultury

Akt o nadaniu statutu instytucji kultury

1

26.04.1999

Gminna Biblioteka Publiczna

w Augustowie

--------------

Augustowo 30

17-100

Bielsk Podlaski

Gmina

Bielsk Podlaski

--------------

Uchwała Nr XXXII/195/2001 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 31 grudnia 2001 r. w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Augustowie

Uchwała Nr XIV/74/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Augustowie

 

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Demianiuk

Wprowadzający: Paweł Demianiuk

Data wprowadzenia: 2013-03-06

Modyfikujący: Paweł Demianiuk

Data modyfikacji: 2013-03-06

Opublikował: Paweł Demianiuk

Data publikacji: 2013-03-06