Wniosek o udostępnianie informacji publicznych

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy obywatel RP ma prawo do informacji publicznej, udostępnianej na wniosek przez instytucje publiczne. Instytucja publiczna ma obowiązek udostępnić informację publiczną w formie określonej we wniosku ale ma też prawo do decyzji administracyjnej o odmowie udostępniania informacji publicznej. Udostępnieniu na wniosek podlega informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Pobierz

Wniosek można wypełnić komputerowo lub wydrukować i wypełnić ręcznie.

 

Wypełniony wniosek można przesłać:

 • pocztą elektroniczną na adres gmina@bielskpodlaski.pl
 • faksem na nr 85 730 20 15;
 • pocztą na adres:
  Urząd Gminy Bielsk Podlaski
  ul. Mickiewicza 46
  17-100 Bielsk Podlaski
 • lub złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta
  Urzędu Gminy Bielsk Podlaski
  ul. Mickiewicza 46
  17-100 Bielsk Podlaski

 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Demianiuk

Wprowadzający: Paweł Demianiuk

Data wprowadzenia: 2011-07-29

Modyfikujący: Paweł Demianiuk

Data modyfikacji: 2011-09-08

Opublikował: Paweł Demianiuk

Data publikacji: 2011-07-29