Konsultacje społeczne dotyczące nadania nazwy drodze gminnej we wsi Hryniewicze Małe

Na podstawie §1, §2 ust.2 i 3 oraz §8 ust.1 uchwały Nr XVIII/104/2012 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Bielsk Podlaski (Dz.Urz.Woj.Podlaskiego z 2012 r. poz.1875; zm. 2019r. poz.1417), zarządzam:

 1. Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących nadania drodze gminnej oznaczonej nr ew.163, położonej w obrębie gruntów wsi Hryniewicze Małe nazwy ulicy Ks.Prał.Wojciecha Wasaka.
 2. Zasięg terytorialny obręb wsi Hryniewicze Małe.
 3. Termin konsultacji w okresie 12-19marca 2020r.
 4. Miejsce przeprowadzenia konsultacji wieś Hryniewicze Małe, wyniki będą zgromadzone w Urzędzie Gminy Bielsk Podlaski, ul.Mickiewicza 46, 17-100 Bielsk Podlaski.
 5. Forma konsultacji: ankieta z pytaniem „Czy jesteś za nadaniem drodze gminnej oznaczonej numerem ewidencyjnym 163, położonej w obrebie gruntów wsi Hryniewicze Małe nazwy ulicy Ks.Prał.Wojciecha Wasaka” i odpowiedzią do wyboru „TAK”, „NIE”, „WSTRZYMUJĘ SIĘ”.
 6. Wzór ankiety z pytaniem i odpowiedziami stanowi załącznik do zarządzenia.
 7. Powołuję zespół konsultacyjny w składzie:
  1. Anatol Filipiuk - przewodniczący;
  2. Leon Majstrowicz - członek;
  3. Barbara Szuj - członek;
  4. Danuta Kietlińska - członek.
 8. Odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest zespół konsultacyjny wymieniony w §7.
 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do treści

 • ZARZĄDZENIE NR 15/2020 (PDF, 486,1 KB) Podgląd załącznika

  WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania drodze gminnej oznaczonej numerem ew. 163 położonej w obrębie gruntów wsi Hryniewicze Małe nazwa ulicy Ks. Prał. Wojciecha Wasaka

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Gminy Bielsk Podlaski

Data wytworzenia: 2020-03-05

Wprowadzający: Paweł Demianiuk

Modyfikujący: Paweł Demianiuk

Data modyfikacji: 2020-03-06

Opublikował: Paweł Demianiuk

Data publikacji: 2020-03-06