Lokalny program rewitalizacji dla Gminy Bielsk Podlaski

Obwieszczenie

Lokalny program rewitalizacji dla Gminy Bielsk Podlaski

 

W związku z rozszerzeniem zakresu opracowania Lokalnego programu rewitalizacji dla Gminy Bielsk Podlaski na lata 2019 -2023 informuję, że od dnia 20 września 2019r. rozpoczną się konsultacje społeczne w celu uwzględnienia głosów interesariuszy w opracowywanym dokumencie.

Zwracam się z prośbą do mieszkańców Gminy Bielsk Podlaski, organizacji pozarządowych oraz innych zainteresowanych związanych z Gminą Bielsk Podlaski o czynny udział w konsultacjach.

Konsultacje będą przebiegały etapowo. Pierwszy etap składanie ankiet do dnia 10 października 2019r. i tzw. fiszek projektowych do dnia 18 października 2019r. Ankiety i fiszki projektowe, które zostaną złożone po tych terminach nie będą brane pod uwagę przy opracowywaniu projektu Lokalnego programu…

Druki ankiet i fiszek projektowych będą zamieszczone na stronie  internetowej Urzędu Gminy Bielsk Podlaski link: http://bip.ug.bielsk.wrotapodlasia.pl/konsultacjespoleczne/ , zostaną rozpropagowane dla interesariuszy przez Sołtysów, rozesłane do organizacji oraz będą dostępne w Urzędzie Gminy Bielsk Podlaski, ul.Mickiewicza 46 w godzinach pracy Urzędu: pn.8:45 – 15-45, wt.-pt. 8:30 – 15:30.

Wypełnione ankiety i fiszki projektowe można złożyć do Urzędu Gminy Bielsk Podlaski osobiście, wysłać listownie lub poprzez Sołtysów ewentualnie przesłać pocztą elektroniczną na adres: gmina@bielskpodlaski.pl w wyżej podanych terminach.

Drugi etap konsultacji będzie odbywał się w formie spotkań z interesariuszami. O terminach i miejscach spotkań interesariusze będą powiadomieni odrębnymi obwieszczeniami zamieszczonymi na tablicach informacyjnych sołectw, poprzez zamieszczenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Bielsk Podlaski oraz publikację na stronie internetowej Urzędu Gminy Bielsk Podlaski.

Informuje, że ankiety i fiszki projektowe, które zostały złożone podczas przeprowadzania konsultacji w terminie od 10 lipca 2019r. do 23 sierpnia 2019r. będą uwzględniane przy sporządzaniu Lokalnego programu…

Zapraszam wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach.

WÓJT

mgr Raisa Rajecka

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Gminy Bielsk Podlaski

Data wytworzenia: 2019-09-19

Wprowadzający: Paweł Demianiuk

Modyfikujący: Paweł Demianiuk

Data modyfikacji: 2020-01-21

Opublikował: Paweł Demianiuk

Data publikacji: 2019-09-19