Ochrona danych osobowych

Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Wójt Gminy Bielsk Podlaski , ul. Adama Mickiewicza 46, 17-100 Bielsk Podlaski. Może Pan/Pani skontaktować się z nami:

  • osobiście,
  • poprzez korespondencję tradycyjną,
  • telefonicznie pod numerem 85 730 68 51
  • faxem 85 730 20 15
  • poprzez e-mail: gmina@bielskpodlaski.pl

W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzanych przez Wójta Gminy Bielsk Podlaski danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych, Panią Anną Kalinowską za pośrednictwem korespondencji e-mail kierowanej na adres: iod_ug_bielsk_podlaski@podlaskie.pl

Zbierane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań publicznych wynikających z przepisów prawa. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do prawidłowego i sprawnego przebiegu zadań publicznych realizowanych przez Wójta Gminy Bielsk Podlaski.

W sytuacjach, gdy podanie lub przekazanie danych osobowych nie jest konieczne, przysługuje Panu/Pani prawo odmowy podania swych danych lub prawo niewyrażenia zgody na ich przetwarzanie (w przypadku zadań innych niż zadania publiczne). Niepodanie przez Pana/Panią danych osobowych lub brak zgody na ich przetwarzanie będzie skutkować brakiem możliwości realizacji tych zadań.

W przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych, może Pan/Pani wycofać ją w dowolnym momencie. W tym celu należy zwrócić się pisemnie do Administratora Danych.

Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom w szczególności na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W usprawiedliwionych przypadkach dane te mogą być udostępnione, na podstawie umów gwarantujących bezpieczeństwo danych osobowych, instytucjom świadczącym usługi serwisowe, gwarancyjne oraz wsparcia merytorycznego/organizacyjnego.

Pana/ Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do zrealizowania zadania lub zadań w związku z którymi zostały zebrane. Po zakończeniu realizacji tych zadań dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w calach archiwalnych.

Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści podanych danych oraz możliwość ich uzupełnienia i aktualizowania. Ma Pan/Pani prawo żądać wstrzymania przetwarzania lub usunięcia danych, które zebraliśmy za Pana/Pani zgodą. Równocześnie ma Pan/Pani prawo do przeniesienia danych osobowych.

Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku przetwarzania zebranych danych osobowych w sposób sprzeczny z rozporządzeniem RODO.

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Gminy Bielsk Podlaski

Data wytworzenia: 2018-05-25

Wprowadzający: Paweł Demianiuk

Modyfikujący: Paweł Demianiuk

Data modyfikacji: 2019-08-01

Opublikował: Paweł Demianiuk

Data publikacji: 2018-05-30