Referendum wojewódzkie w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego

Załączniki do treści

 • 1. Postanowienie Komisarza Wyborczego (PDF, 188,52 KB)

  w Białymstoku o przeprowadzeniu referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego

 • 2. OBWIESZCZENIE (PDF, 437,63 KB)

  PRZEWODNICZĄCEGO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 5 grudnia 2016 r. 1 Na podstawie art. 25 ust.2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (tj. Dz.U. z 2013 r. ze zm. ) podaję do wiadomości treść Postanowienia Komisarza Wyborczego w Białymstoku o przeprowadzeniu referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego

 • 3. O B W I E S Z C Z E N I E (PDF, 208,78 KB)

  WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 8 grudnia 2016 roku o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o siedzibie komisji właściwej dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika – w referendum wojewódzkim zarządzonym na dzień 15 stycznia 2017 roku.

 • 4. Składy Obwodowych Komisji do Spraw Referendum (PDF, 413,79 KB)
 • 5. Zmiana składu OKR Nr 8 w Rajsku (PDF, 215,61 KB)
 • 6. Aktualne składy osobowe (PDF, 191,5 KB)

  obwodowych komisji do spraw referendum w Gminie Bielsk Podlaski

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Demianiuk

Wprowadzający: Paweł Demianiuk

Data modyfikacji: 2017-01-11

Opublikował: Paweł Demianiuk

Data publikacji: 2016-12-08