Informacje dotyczące podatków w Gminie Bielsk Podlaski

PODATKI:

Stawka podatku rolnego obowiązująca w 2020 roku w Gminie Bielsk Podlaski wynosi:

  • 145,16 zł/ha przeliczeniowy dla gruntów gospodarstw rolnych

  • 292,30 zł/ha fizyczny dla gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego

Stawka podatku leśnego obowiązująca w 2020 roku w Gminie Bielsk Podlaski wynosi 42,7328 zł/ha.

Stawka podatku rolnego obowiązująca w 2019 roku w Gminie Bielsk Podlaski wynosi:

  • 135,90 zł/ha przeliczeniowy dla gruntów gospodarstw rolnych

  • 271,80 zł/ha fizyczny dla gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego

Stawka podatku leśnego obowiązująca w 2019 roku w Gminie Bielsk Podlaski wynosi 42,2356 zł/ha.

Stawka podatku rolnego obowiązująca w 2018 roku w Gminie Bielsk Podlaski wynosi:

  • 131,225 zł/ha przeliczeniowy dla gruntów gospodarstw rolnych

  • 262,45 zł/ha fizyczny dla gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego

Stawka podatku leśnego obowiązująca w 2018 roku w Gminie Bielsk Podlaski wynosi 43,3532 zł/ha.

OPŁATY:

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Bielsk Podlaski zatwierdzona Decyzją nr BI.TER.070.378.2018.TR
przez  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Białymstoku na okres od 01.06.2019r. do 31.05.2020r.
Tabela 1. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę.
Lp. Wyszczególnienie Jednostka miary Cena netto Kwota dopłaty  z Gminy Cena netto*  dla odbiorcy
1. Cena za 1 m3 zł/m3 3,58 1,08 2,50
dostarczonej wody
2. Stawka opłaty abonamentowej zł/przyłącze /miesiąc 3,00 - 3,00
*Stawka  podatku VAT 8%
Tabela 2. Wysokość cen  za odprowadzone ścieki.
Lp. Wyszczególnienie Jednostka miary Cena netto Kwota dopłat  z Gminy Cena netto* dla odbiorcy
1. Cena za 1 m3      zł/m3 20,24 15,05 5,19
odprowadzonych ścieków
2. Stawka opłaty abonamentowej zł/przyłącze /miesiąc  5,00 - 5,00
*Stawka podatku VAT 8%

Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Skarbnik Gminy Bielsk Podlaski

Data wytworzenia: 2017-07-03

Wprowadzający: Paweł Demianiuk

Data wprowadzenia: 2012-04-27

Modyfikujący: Paweł Demianiuk

Data modyfikacji: 2020-05-29

Opublikował: Paweł Demianiuk

Data publikacji: 2012-04-27