Informacje dotyczące podatków w Gminie Bielsk Podlaski

PODATKI:

Stawka podatku rolnego obowiązująca w 2019 roku w Gminie Bielsk Podlaski wynosi:

 • 135,90 zł/ha przeliczeniowy dla gruntów gospodarstw rolnych

 • 271,80 zł/ha fizyczny dla gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego

Stawka podatku leśnego obowiązująca w 2019 roku w Gminie Bielsk Podlaski wynosi 42,2356 zł/ha.

Stawka podatku rolnego obowiązująca w 2018 roku w Gminie Bielsk Podlaski wynosi:

 • 131,225 zł/ha przeliczeniowy dla gruntów gospodarstw rolnych

 • 262,45 zł/ha fizyczny dla gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego

Stawka podatku leśnego obowiązująca w 2018 roku w Gminie Bielsk Podlaski wynosi 43,3532 zł/ha.

OPŁATY:

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Bielsk Podlaski zatwierdzona Decyzją nr BI.TER.070.378.2018.TR przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Białymstoku na okres od 01.06.2018 r. do 31.05.2019 r.

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę.

Lp.

Wyszczególnienie

Jednostka

miary

Cena netto

Kwota dopłaty z Gminy

Cena netto* dla odbiorcy

1.

Cena za 1 m3 dostarczonej wody

zł/m3

3,56

1,06

2,50

2.

Stawka opłaty abonamentowej

zł/przyłącze / miesiąc

3,00

-

3,00

* Stawka podatku VAT 8%

Wysokość cen za odprowadzone ścieki

Lp.

Wyszczególnienie

Jednostka

miary

Cena netto

Kwota dopłat z Gminy

Cena netto* dla odbiorcy

1.

Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków

zł/m3

20,47

15,28

5,19

2.

Stawka opłaty abonamentowej

zł/przyłącze / miesiąc

5,00

-

5,00

* Stawka podatku VAT 8%

Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego

Załączniki do treści

 • Indywidualna interpretacja prawa podatkowego (PDF, 5,37 MB)

  Wójta Gminy Bielsk Podlaski z dnia 24 maja 2017 roku

 • interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego (PDF, 243,61 KB)

  Wójta Gminy Bielsk Podlaski z dnia 30 stycznia 2017 roku

 • Wykaz osób (PDF, 292,6 KB)

  fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2017 roku w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę podatku na raty w kwocie przewyższającej 500 zł

 • Wykaz osób (PDF, 3,69 MB)

  prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 roku

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Skarbnik Gminy Bielsk Podlaski

Data wytworzenia: 2017-07-03

Wprowadzający: Paweł Demianiuk

Data wprowadzenia: 2012-04-27

Data modyfikacji: 2018-11-29

Opublikował: Paweł Demianiuk

Data publikacji: 2012-04-27