Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim

Województwo
podlaskie
Powiat
bielski
Telefon
857301028
Faks
857301028
e-mail
BIP
REGON
051979352
NIP
543-196-40-53
Kierownik

Barbara Car

 

 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW NA OKRES 2017/2018

 

ZASIŁEK RODZINNY ORAZ DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy, tj. od dnia 01.11.2017r. do 30.10.2018r. przyjmowane będą od dnia 1 września 2017r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego.

 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres, tj. od 01.10.2017r. do 30.09.2018r. przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2017r.

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

 

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres, tj. od 01.10.2017r. do 30.09.2018r. przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2017r.

Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres od dnia 1 października do dnia 30 września roku następnego.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik nastąpi do dnia 30 listopada tego roku.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Kierownik GOPS w Bielsku Podlaskim

Wytwarzający/odpowiadający: Kierownik GOPS w Bielsku Podlaskim

Data wytworzenia: 2017-08-01

Wprowadzający: Paweł Demianiuk

Data wprowadzenia: 2012-02-29

Data modyfikacji: 2017-08-01

Opublikował: Paweł Demianiuk

Data publikacji: 2012-02-29